Forside

Viborg Produktionsskole

Marsk Stigs Vej 2D, 8800 Viborg - tlf. 72 11 27 00

 

Velkommen til Viborg Produktionsskole

 

Viborg Produktionsskole er et praktisk uddannelsestilbud baseret på praktisk arbejde og undervisning i værksteder. Eleven arbejder i værkstedet dels med praktisk fremstilling og dels med personlig og social udvikling. Dette sker med henblik på at blive afklaret om fremtiden i forhold til uddannelse og job. Desuden sigtes der på at opbygge en livsduelighed, så eleven kan blive en aktiv medspillende medborger. Værkstederne på Viborg Produktionsskole er Service, Håndværk og Mennesker.